woensdag 30 januari 2013

Huiswerk... niet zo maar werk !


Huiswerkbeleid


Huiswerkactiviteiten zijn een voorbereiding, voortzetting of verdieping op activiteiten uit de klas. Ze worden door de leerling zelfstandig uitgevoerd en ingeoefend.
Huiswerk is zeker geen middel om datgene in de klas waar de leerkracht niet aan toe kwam, buiten de school door de leerlingen te laten verwerven.

Huiswerk is een manier om op een regelmatige en spontane wijze de ouders een zicht te geven op de leerstof waar hun kind in de klas mee bezig is. Ouders die belangstelling tonen voor het huiswerk van hun kind, verhogen de betrokkenheid met het onderwijsaanbod. Zo dragen de scholen en de ouders samen zorg voor het kind.

De schoolagenda is een belangrijke schakel tussen de school en de ouders. Hierin worden alle taken en lessen genoteerd. We willen de ouders dan ook vragen om de schoolagenda wekelijks na te zien en te paraferen. Ook de klasleerkracht kijkt de schoolagenda regelmatig na.

Er wordt gewaakt over de kindvriendelijkheid van de taken. Elke huistaak is zodanig voorbereid of ingepast dat kinderen over de elementaire kennis en vaardigheden beschikken om de taak uit te voeren.

Differentiatie in huiswerk – bijvoorbeeld onderscheid in hoeveelheid en/of moeilijkheidsgraad – wordt door de leerkracht beslist.

De leerkracht zorgt voor (zelf)correctie, bespreking, verwerking, commentaar of toelichting bij elke huistaak.

Afwijkingen op afspraken omtrent huiswerk - bijvoorbeeld het niet tijdig indienen omwille van een gegronde reden - kunnen met de leerkracht afgesproken worden. Dit is echter geen regel!

De school biedt op maandag-, dinsdag- en donderdagavond een huiswerkklas aan. Daar kunnen de leerlingen – onder begeleiding – hun huistaak maken. Deze wordt geboden aan het tarief van de voor- en naschoolse opvang. We maken een onderscheid tussen de onderbouw en bovenbouw:
-       Onderbouw (1ste t.e.m. 3de leerjaar) : 20 minuten
-       Bovenbouw (4de t.e.m. 6de leerjaar) : 40 minuten

Tijdens de toetsenperiode krijgen de leerlingen geen huiswerk, tenzij een inoefening voor een geplande toets. Vanaf het tweede leerjaar krijgen de leerlingen een toetsenregeling mee naar huis voor het kerst- en eindrapport.
Afspraken omtrent huiswerkfrequentie:

¨  1ste leerjaar:
ø  Op weekdagen: dinsdag en woensdag
ø  Tijdens het weekend: lezen (controle van de ouders is hierbij een aanmoediging)
ø  Duur: 10 à 15 minuten

¨  2de leerjaar:
ø  Op weekdagen: maandag, dinsdag en donderdag + leeskaart
ø  Tijdens het weekend: lezen + tafels automatiseren (hulp van ouders is hierbij een aanmoediging)
ø  Duur: ± 15 minuten

¨  3de leerjaar:
ø  Op weekdagen: praktisch dagelijks + leeskaart
ø  Tijdens het weekend: lezen + verderzetting van de leerstof van de voorbije week
ø  Duur: 20 à 25 minuten

¨  4de leerjaar:
ø  Op weekdagen: praktisch dagelijks + leeskaart
ø  Tijdens het weekend: lezen + verderzetting van de leerstof van de voorbije week
ø  Duur: ± 30 minuten

¨  5de leerjaar:
ø  Op weekdagen: dagelijks + Frans (woordenschat + inoefenen op de computer)
ø  Tijdens het weekend: verderzetting van de leerstof van de voorbije week
ø  Duur: ± 45 minuten
ø  De leerlingen kennen – minstens 5 dagen op voorhand – de datum waarop een toets over een groter leerstofonderdeel wordt afgenomen. (bijvoorbeeld: godsdienst, wero, …)

¨  6de leerjaar:
ø  Contracthuiswerk: indien de organisatie het toelaat
ø  Op weekdagen: dagelijks + Frans (woordenschat + inoefenen op de computer)
ø  Tijdens het weekend: verderzetting van de leerstof van de voorbije week
ø  Duur: 45 à 60 minuten
ø  De leerlingen kennen – minstens 5 dagen op voorhand – de datum waarop een toets over een groter leerstofonderdeel wordt afgenomen. (bijvoorbeeld: godsdienst, wero, …)

10 gouden tips voor kids

1.         Voor je naar huis gaat, zorg je dat alles duidelijk genoteerd staat in je agenda en dat je alles begrijpt.
2.        Zorg dat alles wat je nodig hebt in je schooltas zit. (maar ook niet méér dan dat!)
3.        Maak je huiswerk bij voorkeur van zodra je thuiskomt. Dan zit alles nog fris in je hoofd en hoef je je minder zorgen te maken over alles wat je nog moet doen.
4.        Thuis leg je eerst je schoolagenda open. Je kijkt wat je moet doen en je schat hoe lang dat zal duren. Maak een werkschema op. Papa en mama kunnen je hierbij helpen.
5.        Zoek een rustige en gemakkelijke werkplek.
6.        Werk alleen. Papa en mama houden een oogje in het zeil.
7.        Las om de 45 minuten een pauze in van 15 minuten. Maak een wandelingetje of sla een praatje.
8.        Werk af waar je aan begon. Spring niet van de hak op de tak.
9.        Werk rustig en netjes de taken af.
10.     Klaar? Toon je taak aan mama of papa. Verzamel dan alles wat je nodig hebt tegen de volgende dag en stop dat netjes in je schooltas.

10 tips voor ouders

1.         Interesse en aanmoediging
Het is fijn voor een kind als de ouders interesse hebben voor wat het op school heeft gedaan en geleerd. Laat je kind ook aanvoelen dat je zijn inspanningen ziet en waardeert.
2.        Regelmaat
Kinderen hebben nood aan regelmaat. Elke dag op ongeveer hetzelfde uur starten met huiswerk en lessen. Laat de kinderen tijdig slapengaan en opstaan. Een kind dat moe is kan niet werken en studeren.
3.        Stil en rustig
Het kind heeft best een eigen plaatsje om te studeren. Dat hoeft niet groot te zijn. Let er wel op dat het er rustig en stil is.
4.        Accommodatie
Om huiswerk te maken heeft een kind voldoende licht, verwarming en meubilair nodig.
5.        Netheid
Netheid op de blaadjes en in de schriften van de kinderen is heel belangrijk. Zorg daarom voor propere handen, een zuivere tafel en aangepast schrijfgerief. Eten en huiswerk maken horen niet samen.
6.        OrdeOrde helpt je om alles terug te vinden. Onnodige spullen horen niet thuis op de tafel tijdens het maken van huiswerk. Het kind is er snel door afgeleid. Ook in de boekentas horen geen onnodige spullen thuis.
      7.Hulp
De school verwacht niet van de ouders dat ze zelf ‘les’ geven. Tegenstrijdigheden tussen wat de leerkracht zegt en wat mama of papa zegt, kan het kind in moeilijkheden brengen.
8.        Concurrentie
Afhankelijk van de klas waarin het kind zit, wordt er aan de ouders gevraagd om het huiswerk na te kijken.
9.        Belonen
Belonen is doeltreffender dan straffen! Een goed woordje heeft meer effect dan een kwade hand. Bepaal de beloning in samenspraak met het kind. Wees sober daarin. Probeer heel consequent te zijn en maak geen vergelijking met anderen.
10.     Singaleren
Als u merkt dat uw kind problemen heeft om een bepaalde taak op te lossen of om een les in te studeren, aarzel dan niet dit te melden aan de leerkracht.
vrijdag 25 januari 2013

Winterwandeling

Volgende week zaterdag, 2 februari organiseren de school en het oudercomité de jaarlijkse winterwandeling. Een gezellig familiegebeuren waarop ieder van jullie van harte welkom is.

De wandelafstand is bewust niet te lang gemaakt zodat iedereen kan deelnemen. Aan de hand van opgehangen figuren zoeken jullie de juiste route. Een uitdaging voor de kinderen. Achteraf kan je een glaasje drinken of smikkelen van een kaas- of vleesschotel.

Alle kinderen kregen een uitnodiging mee met bijkomende uitleg. Gelieve die tegen uiterlijk maandag, 28 januari te bezorgen aan de klastitularis. Bedankt !
donderdag 24 januari 2013

ICT in het onderwijs

ICT en computergebruik staan dit schooljaar ietsje meer in de belangstelling bij ons op school.
Op leerkrachtenniveau volgen alle leerkrachten navormingen om hun kunnen op te krikken en met het doel om de leerlingen een nog rijker aanbod te bieden in de klas.
Op schoolniveau is de agenda in de kleuterafdeling helemaal vernieuwd, het leerlingvolgsysteem gedigitaliseerd en werken we aan nieuwe rapporten naar de toekomst toe.
Op leerlingenniveau is er sowieso al veel gebruik in de klas zelf, hangt er nu praktisch overal een digitaal schoolbord, zijn er bij heel wat methodes e-boeken in gebruik, enz...

En vandaag, donderdag, 24 januari werkten onze leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar mee aan een onderzoek over computers op school op vraag van niemand minder dan onze minister van onderwijs, dhr Smet. Voor de leerlingen zinvol omdat het ook nu weer een manier is om vertrouwder om te gaan met het computergebruik. Bovendien is het goede oefening begrijpend lezen en een voorbereiding op de digitale proeven die jaarlijks plaatsvinden op het einde van het schooljaar.
Een begeleider hielp de kinderen doorheen de vragen. Op maar liefst 13 computers waren ze tegelijkertijd aan het werk.
Toen ik vroeg of het moeilijk was zag ik enkel glunderende schuddebollende gezichten. Neen dus.
Er stonden telkens 7 meerkeuzeantwoorden.  De leerlingen hoefden enkel hun mening aan te klikken.

Wij willen onze kinderen zinvol stimuleren in het gebruik van de computer. Een onmisbaar instrument in hun verdere leven en carrière. Hier leggen we graag de basis van dit computergebruik.

De pedagogische studiedag op woensdag, 27 februari staat ook volledig in het teken van ICT.
De leerlingen hoeven niet naar school maar alle juffen en meesters van onze schoolgemeenschap mogen die dag plaats nemen op de lesbanken en hun ICT-kennis opnieuw verfrissen.

Enkele sfeerbeelden :


dinsdag 15 januari 2013

Sneeuwpret op school !

Vanzelfsprekend zorgt dit winteroffensief voor leuke beelden.
Sommige kinderen kwamen met de slee naar school. Iedereen was warm ingeduffeld.
En samen met alle leerkrachten hielden we een ouderwets sneeuwballengevecht ?
Geen zorgen. De sneeuw was nog lekker zacht en we maakten duidelijke afspraken.
Maar geef toe... hoeveel krijgen we nog de kans om in de sneeuw te ravotten. Graag laten wij een kind ook nog eens... een kind zijn :-)


vrijdag 11 januari 2013
"Hulste for life" was een succes.
Maar liefst 25 000 euro werd ingezameld toen werd afgeklokt op zondag, 30/12/2012.
Ook onze school droeg zijn steuntje bij en steunde onze trouwe knutsel- en leesmeester Xavier Callens die de uitdaging aan ging om 30 km te lopen.
Proficiat aan allen die hun schouders onder dit mooie initiatief stopten.

Eerst en vooral wensen wij graag iedereen een gezond en voorspoedig 2013 toe.
Hier volgen enkele data van het tweede trimester die u misschien al kan prikken in je agenda :

- Dinsdag, 15 januari : inschrijvingsmoment vormelingen om 19u30 (op school).
- zaterdag, 19 januari : startactiviteit vormelingen (14-16u)
- maandag, 21 januari : vergadering oudercomité
- zaterdag, 2 februari : wandeling georganiseerd door het oudercomité. Iedereen van harte welkom !
- vrijdag, 8 februari : nm carnavalstoet (bij mooi weer).
- 9 - 17 februari : krokusvakantie
- dinsdag, 19 februari : info-avond zeeklassen
- woensdag, 27 februari : pedagogische studiedag (geen school).
- Maandag, 4 -8 maart : zeeklassen voor het derde en vierde leerjaar.
- Maandag 4 tot en met zaterdag, 16 maart : start projectweek 'op reis'.
- Zaterdag, 16 maart : SCHOOLFEEST ! (thema : op reis).
- Donderdag, 28 maart krijgen de lln. hun paasrapport mee naar huis.
- Vrijdag, 29 maart : laatste schooldag voor de paasvakantie die loopt tot en met zondag, 14 april.

Steun ons oudercomité via deze weg

CONTACT

CONTACT
Mogelijk gemaakt door Blogger.
O.L.V. van Vreugde
Vlietestraat 127
8531 Hulste
Telefoon : 056 / 71 35 86

KALENDER

- maandag 5 december: Pedagogische studiedag = geen school voor de kinderen

VOLLEDIGE KALENDER

Volg ons op facebook ...

Volg ons via e-mail

CLB

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR '23-'24

Uw kind is nog niet ingeschreven? Neem gerust contact op om een afspraak te maken.
Kinderen geboren in 2021 mogen ook reeds ingeschreven worden.

MAANDMENU

Blog Archive

Blogarchief