zondag 31 januari 2016

Muzikante Othilie speelt saxofoon in onze klas!!

Naar aanleiding van het thema: "Wij maken muziek" kwam juf Othilie met haar kleuters naar onze klas. Zij toonde ons haar saxofoon en speelde er enkele liedjes op.
Wat kan jij dat goed zeg!!
Mooie klanken en gekende liedjes kwamen uit haar saxofoon zoals het lied van 'goeiemorgen Jules!'
De peuters en 1ste klassertjes zongen uit volle borst mee... :-D
Het liedje van de indianen werd meegezongen door de 2de en 3de klassertjes...
Kijk maar mee... ;-)

Foto:
vrijdag 29 januari 2016

Week van de poëzie

De week van de poëzie (gedichtenweek) is gestart.
We leven in een hectische wereld. Druk. Weinig tijd. Geweld. Geloof.
Dagelijks worden kranten en nieuwsbulletins ermee gevuld.
Toon Hermans zei het op deze manier :

Wereld
we weten ’t allemaal, ’t is er een bende
’t is er te eng, en te vijandig en te vol
het is in hoofdzaak grote rotzooi en ellende
op onze groene, blauwe, grijze, grauwe bol
’t is haat en nijd, elkaar de pas afsnijden
en door de steden raast een ‘rücksichtlos’ geweld
maar of we vloeken, vechten, vallen, lachen, lijden
er staan weer altijd boterbloemen in het veld
er zijn nog immer die momenten van vervoering
al lijkt dat bolletje ook nòg zo negatief
tussen de puinhoop schemert altijd de ontroering
van mensen die nog zachtjes zeggen: ‘k heb je lief


Maak jij pesten bespreekbaar ?

1 jongere op de 5 is het slachtoffer van pesten. Op 30 januari start de Week tegen pesten. Jij als ouder, maar ook je kind, leraren en omstaanders hebben een stevige impact op pesten. Wat kan je als ouder doen? En welke gevolgen heeft pesten op slachtoffers en pestkoppen? Klasse geeft je duiding en achtergrond.
Ook al voel je je machteloos, boos, schuldig en verdrietig wanneer je kind gepest wordt, toch moet je als ouder kordaat durven zijnIn deze video (2'56) getuigt mama Martine hoe ze zich voelt als ze ontdekt dat haar dochter Lisa al jarenlang wordt gepest. Je krijgt ook 7 tips over hoe je ermee kan omgaan.
Jouw kind heeft misschien niet rechtstreeks met pesten te maken, toch weegt het gedrag van omstaanders door op een pestsituatie. Ontdek welk verschil hun rol kan maken.
En wat als je kind zelf een pestkop is? “Pesten is normaal”, zegt pestdeskundige Gie Deboutte. Hij stelt voor hoe je als ouder je kind kan begeleiden als het iemand heeft gepest. En hier lees je wat je best niet doet als ouder in een pestsituatie.
Echt straffe getuigenissen? Die van ex-pester Cagla (17) en gepeste Tuur (14). Hun ervaringen helpen je om de impact van pesten beter te plaatsen. De pesterijen namen het leven van Tuur bijna helemaal over. Toch praat hij nu openhartig over die nare periode. En Cagla is ondertussen leerlingenbemiddelaar op school. Sterk hoe ze haar ervaringen positief gebruikt.


Gedichtendag 28 januari 2016

Een gedicht is een heel klein verhaaltje. Soms rijmt het, soms niet.
In heel weinig woorden probeert de dichter veel te zeggen.
Poëzie is taal die zingt. Het is dat wat je opvalt als je net even anders kijkt.
De leerlingen van het 3de en 4de leerjaar mochten zelf een gedicht zoeken of schrijven.
Ze mochten het illustreren zodat ze een postergedicht hadden. Ook mochten er enkele kinderen
aan de schoolpoort hun creatie voordragen.
Mevrouw, meneer hebt u even tijd om te luisteren ?


Pesten

Het tijdschrift "KLASSE" maakte een reeks over pesten.
Op hun site (www.klasse.be) kan je de rubriek THUIS aanblikken (specifiek voor ouders).
Daar vind je enkele interessante tips terug.

Morgen (vrijdag, 29/01) krijgen de kinderen een nieuwslijntje mee naar huis.
Ook daarin staan enkele acties vermeld die op school plaatsvinden.
Samen met de hele school voorzien wij omstreeks 10u30 een kort info-moment.
Verder nog belangrijke algemene info.
Veel leesplezier.


In de junior journalist-wedstrijd van het Davidsfonds voor de derde graad van het Lager Onderwijs is Beau Forrez uit ons zesde leerjaar als plaatselijke winnaar van Davidsfonds -Harelbeke-Hulste genomineerd voor deelname aan de Provinciale wedstrijd”.

Proficiat aan Beau ! 
De hele klas werkte goed aan deze junior journalistwedstrijd rond de titel : Gelijk maar toch verschillend. Van onze school werden drie leerlingen door juf Kathleen uitgekozen : Emilia Seyad, Laura Peers en Beau Forrez. DF Harelbeke koos het opstel van Beau uit om in te dienen voor als nominatie voor de Provinciale wedstrijd. De onderstaande foto kregen we van de pers met Beau in het midden, die zelf zijn opstel voorlas. 

Met dank aan Frans Demets, die ons alle informatie doorgaf.
maandag 25 januari 2016

Juf Kathleen afwezig

Juf Kathleen is ziek. Vandaag konden we dit intern oplossen.
Vanaf morgen tot de krokusvakantie wordt ze vervangen door meester Angelo De Jaeger.
We wensen Kathleen een spoedig herstel toe en een warm welkom aan meester Angelo.

Zoals jullie weten is juf Annelien (zie eerder bericht) bevallen van een zoon Kamiel.
Zij wordt vervangen door juf Laura Vermeulen die vertrouwd is met de school en onze werking.
Ook aan Laura wensen we veel succes toe.Tijdig op school

Nogmaals een oproep om niet op het allerlaatste nippertje maar TIJDIG op school aan te komen.
Uiteraard begrijpen we dat in een gezinssituatie met druk werkende ouders alles niet zo evident is.
Uitzonderlijk te laat komen kan altijd en daar maken we geen probleem van.
Maar onze klas- en schoolwerking heeft geen baat aan ouders/kinderen die heel regelmatig te laat aankomen.
Soms merken we dat de deur van de kleutergang telkens opnieuw opengaat om 8u36, 8u37, 8u40, 8u41, ... telkens opnieuw moet de kleuterjuf haar activiteit onderbreken. Vaak gaat het om dezelfde mensen.  De groep kinderen wordt niet optimaal begeleid door die enkelingen die te laat komen. Spijtig genoeg is dit storend en niet bevorderlijk voor de klaswerking.
De trein wacht ook niet in het station.
Graag, uit respect voor de juf en andere kinderen, een inspanning hiervoor.
Eens de nieuwe ingang is afgewerkt zullen we systematisch hierop toezien en de voordeur telkens afsluiten. Wie te laat komt zal hier op gewezen worden.
U krijgt hierbij alvast een goedbedoelde waarschuwing.
Bedankt voor de medewerking.

       

Werkzaamheden school

U hebt vast gemerkt dat de werkzaamheden aan de voorzijde van de school opnieuw vorderen.
De elektriciteit is bijna in orde, de timmerman werkt verder en eerstdaags komt men de koepel plaatsen (een werk van een tweetal dagen). Stap per stap krijgt onze voorzijde zijn nieuwe look.
Net als iedereen verlangen wij tot alles is afgerond. We houden u op de hoogte.

Studie ??

Graag een woord toelichting over de studie.

In eerste instantie zijn wij een school. Tijdens de voorziene lesuren voeren wij onze pedagogische taak uit.
Ten behoeve van het comfort van jullie, ouders, organiseren wij 's morgens/'s middags en 's avonds opvang zodat de kinderen in een vertrouwde omgeving blijven en de ouders de combinatie werk/school zo optimaal mogelijk kunnen organiseren.
Hiervoor rekenen we op wederzijds respect.
De studie bestond vroeger niet. Wij voerden dit in om leerlingen de kans te geven even de dagdagelijkse opvang te verlaten en in alle rust wat te werken aan een schooltaak. Dit kan een huistaak zijn, een tekst doornemen, iets voorbereiden, een tekening maken, ... om het even.
Studie betekent niet dat iemand de kinderen helpt of begeleidt bij het maken van die taken.
Uiteraard kan een klein duwtje in de goede richting altijd maar de studie wordt niet geleid door mensen met een pedagogische opleiding of diploma. Zij houden toezicht, handhaven de rust en kijken toe op een ordelijk verloop. Deze mededeling om te vermijden dat mensen studie beschouwen als een privé lesmoment of extra begeleiding, wat niet de insteek is. Bedankt voor het begrip.

Steun ons oudercomité via deze weg

CONTACT

CONTACT
Mogelijk gemaakt door Blogger.
O.L.V. van Vreugde
Vlietestraat 127
8531 Hulste
Telefoon : 056 / 71 35 86

KALENDER

- maandag 5 december: Pedagogische studiedag = geen school voor de kinderen

VOLLEDIGE KALENDER

Volg ons op facebook ...

Volg ons via e-mail

CLB

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR '23-'24

Uw kind is nog niet ingeschreven? Neem gerust contact op om een afspraak te maken.
Kinderen geboren in 2021 mogen ook reeds ingeschreven worden.

MAANDMENU

Blog Archive

Blogarchief