LABO : Leren Afval Beheren op School

Leren Afval Beheren op School, kortweg LABO, is een interactieve vorming voor het basisonderwijs, die kinderen bewust leert omgaan met afval en de nadruk legt op preventie, hergebruik, sortering en recyclage van afval. De leerlingen maakten kennis met alle facetten van het sorteerproces. Ze kregen praktische tips die ze meteen kunnen toepassen, op school en thuis.
Donderdag 28 april begeleidde Mathias het 3de en 4de leerjaar.  Hier vind je enkele foto's terug. 
maandag 25 april 2016

Omgaan met geld

In het vijfde en zesde leerjaar speelden we een spel waarbij we leerden omgaan met geld.
De leerlingen werden in groepen verdeeld en moesten met een beperkt budget een schoolreis organiseren voor een klasgroep. Tijdens dit spel moesten ze leren in groep samen beslissingen nemen.
De leerlingen mochten de plaats kiezen waar de schoolreis naartoe ging, het vervoersmiddel, de picknick en het souvenir.
Enkele foto's kan je vinden door op deze foto te klikken.

Onze school werkt aan verkeersveiligheid

Onze school probeert ook de leerlingen op een veilige manier te leren omgaan met verkeerssituaties en verkeersregels.
Wellicht vernam u via de media dat deze week in heel wat Vlaamse scholen de Grote Verkeerstoets wordt afgenomen bij de leerlingen van het 5de leerjaar. Dat gebeurt ook op onze school. Dinsdagnamiddag krijgen de leerlingen twee lesuren extra verkeersles en -voorbereiding en woensdagmorgen is het dan zover. We moedigen de leerlingen van het 5de lj aan.
campagne afbeelding
Er volgen in het derde trimester nog meer acties : we werken weer mee met Sam, de verkeersslang. Vandaag deden de leerlingen van het 6de leerjaar de voormeting en in de week van 9 tot 13 mei stimuleren we de leerlingen om te voet en per fiets of via carpoolen naar school te komen. Daarvoor krijgen de leerlingen en kleuters nog een brief mee op 2 mei.

In juni leggen de leerlingen van het 4de lj het voetgangersexamen af, de leerlingen van het 6de het fietsexamen.

Verder zal het 6de lj vanaf morgen regelmatig het gebruik van de fluohesjes controleren. Dit volgen we op via een stickerkaart.
We hopen op veel aanmoedigingen en medewerking van de ouders !


dinsdag 19 april 2016

Bericht voor alle ouders

Beste ouders,

Directeur Renaat is momenteel afwezig wegens ziekte.

Beleidsondersteuner Joke Denys treedt op als vervangend directeur.
Voor dringende zaken kan u terecht 

op het telefoonnummer 056/71 94 92 
in De Vleugel, 
waar beleidsondersteuner Joke Denys aanwezig is op
  • maandagvoormiddag
  • dinsdag
  • donderdagvoormiddag

Op 

  • maandagnamiddag
  • woensdag 
  • donderdagnamiddag 
is Joke aanwezig in OLVvanVreugde

We wensen directeur Renaat alvast een spoedig herstel toe.

kangoeroewedstrijd 6de leerjaar

Wereldwijd nemen meer dan 60 landen en 6 miljoen leerlingen deel aan de Kangoeroewedstrijd. Sinds 2009 organiseert Vlaamse Wiskunde Olympiade vzw in Vlaanderen de Kangoeroewedstrijd met jaarlijks meer dan 60 000 inschrijvingen!
Over Kangoeroe

Kangoeroe?

Op 24 september 2015 kwam Kangoeroe aan bod in het programma "Blokken" waar Ben Crabbé vroeg wat voor soort wedstrijd Kangoeroe is.
Maar wat is het antwoord op de vraag: "Waarom heet die wedstrijd de Kangoeroewedstrijd?" Voor het antwoord op die vraag moeten we teruggaan naar het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw wanneer een wiskundeleerkracht in Sydney (Australië) voor het eerst een wiskundewedstrijd met meerkeuzevragen organiseerde die door de computer verbeterd werden. Hierdoor konden voor het eerst duizenden leerlingen op hetzelfde moment deelnemen aan een wedstrijd.
In 1991 werd deze wedstrijd ook in Frankrijk georganiseerd. Om hulde te brengen aan de Australische collega's kreeg de wedstrijd voor het eerst de naam "Kangoeroe". De jaren nadien sloten steeds meer landen zich aan bij de internationale organisatie "Kangourou sans Frontières". In 2015 spreken we wereldwijd over meer dan 60 landen en 6 miljoen leerlingen!

Kangoeroe in Vlaanderen

Ook in Vlaanderen kent Kangoeroe een heel groot succes. Zo steeg het aantal inschrijvingen sinds de start in 2009 van 26 538 naar 61 524 in 2015
In het 6de leerjaar namen 6 wiskundeknobbeld deel Timon, Thibault, Aukje, Clément, Inès en Beau) en ze deden dat voortreffelijk. Clément kon zich onderscheiden en viel in de prijsjes, Beau haalde zelfs de West-Vlaamse top 100. Proficiat aan alle deelnemers ! 

vrijdag 15 april 2016

Opvang woensdagnamiddag - belangrijk

Beste ouders,

vanaf woensdag, 20 april voorzien wij opvang op woensdagnamiddag.
Pas op.... tot 12u30 !
Dit betekent dat u als papa/mama ietsje meer tijd hebt om de kinderen af te halen op school.
We zien dit als een experiment. Blijkt dat er voldoende respons is in deze eindfase van het schooljaar dan kan dit in de toekomst eventueel worden uitgebreid maar voorlopig is de verantwoordelijke enkel beschikbaar tot 12u30.
Daarom willen we ook expliciet vragen om zeker niet later dan 12u30 uw zoon of dochter op te pikken.
De opvang is betalend en net zoals 's morgens/'s avonds wordt 0,80 euro aangerekend per begonnen half uur, dit vanaf 11u55.
Het eerste kwartier (11u40-11u55) blijft een leerkracht bij de kinderen.
We hopen met deze extra service voor wat meer comfort te zorgen.


donderdag 14 april 2016

Water.war Budafabriek Kortrijk


Het 3de en 4de leerjaar bezochten water.war in Budafabriek te Kortrijk. Dit is een expo over water. De leerlingen werden ondergedompeld in een wondere wereld. Ze maakten kennis met waterduurzaamheid op een speelse wijze. Ze leerden kijken, voelen en denken over water en wat er in leeft. 
Onze gids  maakte een selectie van de werken en legde dit op een eenvoudige manier uit. Ze werden omgedoopt tot de nieuwe waterverbeteraars en kregen een zeemans-diploma. De leerlingen waren super geïnteresseerd. Proficiat ! 
Hartelijk dank aan alle chauffeurs en opa Marc voor de begeleiding :)

vrijdag 8 april 2016

Extra uren - goed nieuws

Goed nieuws !
Juf Kathleen komt terug na de paasvakantie.
Bovendien heeft onze school maar liefst 12 uren extra gekregen waardoor we de klassen nog meer kunnen opsplitsen. Juf Marlies D'Hulst die al werkzaam was bij ons voor de vakantie neemt deze taak op zich en zal ondersteunen in verschillende klassen, kinderen afzonderlijk bij zich nemen en klas 5/6 wat meer helpen opsplitsen. Veel succes !
vrijdag 1 april 2016

Wist je ...

MOS-tournee

Op woensdagnamiddag, 13 april is het zover. Dan bezoekt een bus enthousiaste (afvaardiging van de provincie) nieuwsgierigen 3 scholen waar al even enthousiaste leerkrachten en directie ons rondleiden op hun vergroende schooldomein. Ze brengen daarbij het relaas van die inrichting, waarschuwen ons voor valkuilen en beantwoorden al onze vragen. Deze groene rondrit in het Zuiden van West-Vlaanderen brengt hierbij een bezoek aan VBS OLV van Vreugde te Hulste.
We heten hen van harte welkom en zullen met plezier onze school aan hen tonen !

Steun ons oudercomité via deze weg

CONTACT

CONTACT
Mogelijk gemaakt door Blogger.
O.L.V. van Vreugde
Vlietestraat 127
8531 Hulste
Telefoon : 056 / 71 35 86

KALENDER

- maandag 5 december: Pedagogische studiedag = geen school voor de kinderen

VOLLEDIGE KALENDER

Volg ons op facebook ...

Volg ons via e-mail

CLB

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR '23-'24

Uw kind is nog niet ingeschreven? Neem gerust contact op om een afspraak te maken.
Kinderen geboren in 2021 mogen ook reeds ingeschreven worden.

MAANDMENU

Blog Archive

Blogarchief