vrijdag 2 september 2016

Enkele wijzigingen

Beste ouders,

Bij aanvang van een nieuw schooljaar zijn er traditioneel heel wat mededelingen. Hierbij een korte opsomming :

-      bekijk dagelijks de boekentas van de kinderen. U vindt er regelmatig informatie terug.
-      bekijk heel regelmatig onze website (www.vbsolvvanvreugde.be)
Daar vind je alles terug (schoolmaaltijden, nieuws van de school, kalender, …)
-      Wees tijdig op school.
De school opent om 8u20 tot 11u40 en in de namiddag van 13u00 tot 16u00.
De lessen beginnen stipt om 8u35 en 13u15 !
-      Bij het eerste belsignaal mogen de kinderen zelfstandig naar de klas wandelen. Bij het tweede belsignaal start de les. Op deze manier krijgen de kinderen meer verantwoordelijkheid en verliezen we geen tijd met het vormen van rijen. Deze manier van werken willen we een tijdje uitproberen en daarna evalueren. Wees dus niet verwonderd als je de kinderen bij de eerste bel gewoon het gebouw binnen ziet wandelen. Dit is de afspraak.
-      We organiseren sinds dit schooljaar ook opvang op woensdagnamiddag 12u00 – 17u00.
-      Lees aandachtig ons schoolreglement.
Die vind je online terug op onze website.
De belangrijkste wijzigingen in onze schoolbrochure zijn :
o   3.4. E.H. W. Aneca wordt als voorzitter van ons schoolbestuur vervangen door Filip Debruyne.
o   2.2. Sharon Cottyn start op onze school als verantwoordelijke van de opvang ’s avonds en de woensdagnamiddag. Ook over de middag steekt ze een handje toe. (tel. : 0472 / 07 23 91 )
o   2.6. Net zoals op de digitale kalender kan je hier de vakanties en lokale vrije dagen terugvinden.
o   6.3. Problematisch afwezig !
Wanneer een schoolplichtig kind vijf halve dagen niet met een geldige reden aanwezig is op school is de school verplicht om dit te melden aan het CLB. Er wordt tussen school, CLB en in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opgesteld voor zowel ouders als kind.
Vroeger was dit tien halve dagen. Dit is dus heel snel en enkel met de positieve bedoeling om de kinderen zo veel mogelijk naar school te sturen.
o   3.1. De schoolraad krijgt dit jaar een nieuwe voorzitter die de huidige, Jo Dewerchin zal opvolgen.
o   De kostprijs van de turnbroekjes is gestegen van € 7,50 naar
€ 8,50.We wensen iedereen een aangenaam en leerrijk schooljaar toe !

Steun ons oudercomité via deze weg

CONTACT

CONTACT
Mogelijk gemaakt door Blogger.
O.L.V. van Vreugde
Vlietestraat 127
8531 Hulste
Telefoon : 056 / 71 35 86

KALENDER

- maandag 5 december: Pedagogische studiedag = geen school voor de kinderen

VOLLEDIGE KALENDER

Volg ons op facebook ...

Volg ons via e-mail

CLB

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR '23-'24

Uw kind is nog niet ingeschreven? Neem gerust contact op om een afspraak te maken.
Kinderen geboren in 2021 mogen ook reeds ingeschreven worden.

MAANDMENU

Blog Archive

Blogarchief