woensdag 5 februari 2020

Overwinteren zoals de vogels + verjaardag Anna, Amine, Mathew


'Vogel, mag ik op je rug? 
Gaan we de wolken plukken...
Vogel, kom nou uit de lucht, 
je moet je even bukken. 

Oh wat heb je zachte veren, 
zijn dat je mooiste kleren? 
Als ik zelf vliegen kon, 

vloog ik hoger dan de zon.
In de bochten niet zo snel, 
verder durf ik alles wel!'

 We zegden - trots en dramatisch uitbeeldend - ons poëzieversje op
voor de ganse school op het podium!!
Dank je wel 'Hans en Monique Haegen' :) 

- We hadden 2 maal een kanarie op bezoek! De eerste doopten we tot Sky. De tweede was de vogel 
  van de oma en opa van Thor en had al een naam. Dank je wel!!
- We vierden 3 verjaardagen!! Proficiat aan alle jarigen!!
- We boetseerden een vogel en leerden 2 bollen klei (buik en kop) aan elkaar hechten met krasjes en
   slib.
- Onze bijenwerkjes tijdens dit thema:
           1. meten met 2 soorten blokken (kleine en grote) hoe hoog de rode vogels vlogen. We merkten                 op dat er minder grote blokken dan kleine nodig zijn. Hoe hoger de vogel, hoe meer       
               blokken.
           2. een vogel tekenen en de naam erbij schrijven
           3. magje: werkboekje maken (dit wordt een moetje tijdens het kiesuurtje, wanneer de                                           bovenste 2 moetjes niet werden gepland en gemaakt)
   Wie alles op tijd af heeft, krijgt een sticker in z'n heen-en weerschriftje. 2 als ook het magje werd
   gemaakt!!
- We knipten en kleefden een vogel met een buik van rondjes (groot naar klein: wiskunde). Voor de
   bijen toonde juf het beknopter voor, maar werd er meer mondeling uitgelegd. Goed luisteren was   
   de boodschap! ;) Prachtige vogelwerkjes als resultaat: Ook van de bloemen!! Goed zo!!
- De bijtjes keken goed naar de grootte van de nestkastjes en de vogels + zochten de passende   
  groottes bij elkaar.
- We maakten een droomdoosje om aan onze mooie dromen te denken. Dit mag op ons nachtkastje 
   voor als we eens wakker worden na een nachtmerrie. Dan kunnen we terugdenken aan onze 
   mooie droom! De pluim erin helpt ons wegvliegen naar die mooie droom...
   Na ook onze dromen te hebben getekend, verteld,... luisterden en keken we naar Jezus' droom: lief     zijn voor elkaar en elkaar helpen, zorgen voor de natuur, delen met elkaar. Dit lukt ons al aardig
   hoor!
- Anna bracht een eendjesspel mee: plezier a volonté!
- We versieren vrij een beker tot een vogel: met een touwtje door het rietje op z'n rug kan hij echt 
   zweven en vliegen!! (papier kleven we vast met behangerslijm, dikkere en zwaardere versiering 
   kleven we vast met witte knutsellijm: een goede oefening in techniek.)
- Ons letterhuisje werd gevuld met voorwerpen uit de klas waarvan het woord begint met de klank en    letter V: vliegtuig, varken, vork, vuur, ...

En natuurlijk zongen we ons themalied meermaals uit volle borst en borstkas! We maken reclame voor de muziekscholen, want er zit veel te ontplooien muziektalent in onze klas!!!

We deden nog heel wat andere activiteiten, jouw kleutertje zal de boeiendste zeker en vast vertellen!
Veel kijkplezier!

VREUGDERUN

CONTACT

CONTACT
Mogelijk gemaakt door Blogger.
O.L.V. van Vreugde
Vlietestraat 127
8531 Hulste
Telefoon : 056 / 71 35 86

KALENDER

- woensdag 21 september: pedagogische studiedag = geen school voor de kinderen
- maandag 3 oktober: lokale vrije dag = geen school

VOLLEDIGE KALENDER

Volg ons op facebook ...

Volg ons via e-mail

CLB

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR '22-'23

Uw kind is nog niet ingeschreven? Neem gerust contact op om een afspraak te maken.
Kinderen geboren in 2021 mogen ook reeds aangemeld worden.

MAANDMENU

Blog Archive

Blogarchief