woensdag 11 maart 2020

Update en wijzigingen naar aanleiding van het coronavirus

UPDATE en wijzigingen naar aanleiding van het coronavirus

We houden rekening met de overheidsmaatregelen betreffende het coronavirus.
Wil deze brief goed doornemen en de aanbevelingen opvolgen.
Zet in op een goede handhygiëne en vooral: zieke kinderen horen nooit op school thuis.
Alvast dank! 

                                         Directeur Renaat en het schoolteam van OLV van Vreugde

Nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen. Wat betekent dit voor onze school? 
 
Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen. 

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen. 
Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.   

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school? 

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen. 

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra, … niet doorgaan.  We stellen meerdaagse (buitenlandse) excursies uit.
Zwemmen en eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wel doorgaan.

Concreet betekent dit voor onze school  

·      Het SCHOOLFEEST van zaterdag, 21 maart gaat NIET door maar wordt verplaatst naar een latere datum namelijk zaterdag, 6 juni.
·      De projectweek van 23 – 26 maart gaat WEL door. Er worden maar enkele ouders uitgenodigd om een verhaal te vertellen (zie uitnodiging).
Er is geen sprake van grote groepen.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen. Graag verwijs ik hierbij naar de affiche die uithangt in de school of terug te vinden is op onze website.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?  

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:  

·      De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen. 

·      Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden. 


Wat kan je als ouder doen?  

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 
·      Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. 
·      Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. 

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes)  overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.  Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders  Meer informatie? 
·       Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be . 
·       Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.  
·       Extra informatie voor ouders  Steun ons oudercomité via deze weg

CONTACT

CONTACT
Mogelijk gemaakt door Blogger.
O.L.V. van Vreugde
Vlietestraat 127
8531 Hulste
Telefoon : 056 / 71 35 86

KALENDER

- maandag 5 december: Pedagogische studiedag = geen school voor de kinderen

VOLLEDIGE KALENDER

Volg ons op facebook ...

Volg ons via e-mail

CLB

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR '23-'24

Uw kind is nog niet ingeschreven? Neem gerust contact op om een afspraak te maken.
Kinderen geboren in 2021 mogen ook reeds ingeschreven worden.

MAANDMENU

Blog Archive

Blogarchief