zaterdag 30 mei 2020

WATERKNALLENDE KLEUTERS

15x leukste waterspelletjes voor kinderen ⋆ Meisje Eigenwijsje ...

!!! WAT HEBBEN WE JULLIE GEMIST !!! 

Plagen is om LIEFDE vragen...

Om het samenzijn na zo een lange tijd apart te vieren, starten we komende dinsdag 2 juni met WATERKNALLERS van formaat!! 
Na de namiddagspeeltijd, spelen we waterspelletjes met alle kleuters!! 
Meer 'coronaproof' kan het niet zijn hé met wat extra zeep er nog eens bij?! 😄

We hebben extra hulp van onze kinderverzorgster én van een nieuwe kleuterjuf, dus er zijn voldoende -kletsnatte- handen om voor jullie natte kleintjes te zorgen. Ondanks de extra hulp is het toch een karwei om elke kleuter af te drogen en aan te kleden. 

Daarom heeft jouw kleuterJONGEN dit aan van 's morgens vroeg:
- zwemshort  + T-shirt
- liefst sandalen (of waterschoenen of schoenen die nat mogen zijn - GEEN slippers)

Daarom heeft jouw kleuterMEISJE dit aan van 's morgens vroeg:
- bikini (liefst GEEN BADPAK voor het toiletbezoek overdag...)
- eenvoudig los kleedje
- liefst sandalen (of waterschoenen of schoenen die nat mogen zijn  -GEEN slippers)

Jouw kleuter heeft slechts 1 GROTE TAS mee waar dit GENAAMTEKEND in zit: 
- schriftje/tussendoortjes/fles water (eventueel ook lunch)
- onderbroek
- 1 grote handdoek
- gewone short voor de jongens
- zonnecrème
- waterspeelgoed allerlei: waterpistool, sprayfles, grote fles met gaatjes in gemaakt, spuitjes, grote spons, enkel waterballonnen die zich vanzelf vullen aan de tuinslang, beker, klein emmertje, ...

Je hoeft niks aan te kopen: even vragen aan de buren of vriendjes of je iets kan lenen?
En ook de juffen brengen zeker spullen mee hoor. We hebben al leuke ideetjes in petto!

Dit alles krijgt jouw kleuter dinsdagavond en/of woensdag terug mee naar huis.

Kletsnatte groetjes
De kleuterjuffen

vrijdag 29 mei 2020

Update heropstart scholen : kleuter dinsdag, 2 juni - Lager : vrijdag, 5 juni

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                         Update 29/05/2020

Onze school herstart
wat betekent dit voor jou en je kind in de lagere of kleuterafdeling ?

Beste ouder(s),
Vanaf dinsdag, 2 juni kunnen de scholen opnieuw opstarten.
Die dag mogen de kleuters terug naar school.
Op vrijdag, 5 juni ALLE kinderen van de lagere school.

Kinderen uit het 1ste, 2de en 6de lj. zijn het intussen gewoon want sinds 15 mei konden zij in sociale bubbels vier voormiddagen les volgen. Dit systeem blijft van toepassing
tot donderdag, 4 juni.
Vanaf vrijdag, 5 juni zijn alle kinderen van zowel kleuter als lager terug aanwezig op school.


1. Enkele belangrijke richtlijnen waar we jullie graag nog eens op wijzen :

1. Er zijn GEEN warme maaltijden. Enkel boterhammen als middagmaal (geen
    soep).


2. Er zijn GEEN RIJEN 's middags of 's avonds. Wel helpen de leerkrachten de
    kinderen oversteken aan de straat. 

3. Als ouder vragen we om de school NIET TE BETREDEN.
    U komt tot de ingang. Daar neemt u afscheid van je kind. De leerkrachten
    zorgen voor opvang en begeleiden de kinderen naar vooraf geplande
    bubbels/speelzones.


    Indien je voor een dringende reden toch in de school moet zijn : gelieve een   
    afspraak te maken via mail (
directie@vbsolvvanvreugde.be of
    telefoon (056 / 71 35 86). Ook met vragen kan je hier terecht.


4. De leerkrachten en het personeel dragen mondmaskers.

    Als ouder hoeft dit niet maar het is wel toegestaan.


5. Ook bij de opvang ga je als ouder niet binnen. 

    De kinderen wassen de handen aan de ingang en gaan verder.
    Ook hier zijn op de speelplaats zones aangeduid zodat de bubbels
    gerespecteerd worden.


6. Blijf afstand houden (1,5m) !

7. De principes omtrent noodopvang VOOR de lessen, tussen de middag en NA de lessen
    blijven hetzelfde : hou de kinderen als ze geen les hebben zoveel mogelijk
    thuis. 
De school blijft in opvang voorzien voor kinderen waarvan de ouders niet zelf
    de mogelijkheid hebben om voor opvang in te staan. Tijdens de lesmomenten en
    pauzes kunnen we de bubbels makkelijk garanderen.
    In de voor- en naschoolse opvang is dit heel moeilijk. We hopen
    dan ook dat jullie proberen om de kinderen meteen na de lessen op te (laten) halen,
    zodat we de veiligheid zo veel mogelijk kunnen nastreven voor wie thuis echt geen
    opvang heeft.

    Als alle kinderen op school blijven eten komen we in de problemen. Daarom vragen
    we om de kinderen over de middag op te halen als dit lukt.
    
Niemand hoeft zich te verantwoorden als het niet lukt : de kinderen kunnen dan
    zeker op school terecht.

  


2)      Maatregelen die wij als school nemen zodat uw kind veilig naar school kan:
Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.
·      We verdelen de kinderen in vaste groepen (contactbubbels).
·      De speelplaats wordt opgedeeld in speelzones.
·      De kinderen gaan niet allemaal samen spelen of lunchen maar behouden hun bubbel.
·      Extra wassen/ontsmetten van handen bij aankomst en na speeltijden
·      Ouders, externen, … blijven buiten de school (tenzij in uitzonderlijke gevallen). Via pijlen en afbakening met nadars worden kinderen gebracht en afgehaald.
·      Personeel draagt een mondmasker in nabijheid van de kinderen.
·       Er worden geen rijen naar huis voorzien. We steken we de kinderen veilig over aan de school als ze zelfstandig naar huis mogen. 

2)      Richtlijnen te volgen bij het brengen of afhalen van uw zoon/dochter naar
    school:
 
·      Draag evt. een mondmasker als je je kind naar school brengt.
·      Wij staan klaar aan de ingang van de opvang (vanaf 7u20) of schoolingang (8u20) om je op te vangen en begeleiden.
·      Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
·      Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
·      Blijf niet praten aan de ingang. 
·      De leerkrachten sturen de kinderen door als ze mama/papa een familielid zien staan.
Zorg dat je aan de uitgang van de school zichtbaar staat voor de leerkrachten.
Blijf wel de afstand respecteren.
·      Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.
PRAKTISCHE  INVULLING
TIJDSTIP
WIE ?
WAAR ?
TOEZICHT
7u20 – 8u20
Alle kinderen
opvang
opvangpersoneel
Aankomst 
8u20 – 8u35
Kleuter
L 1/2/3/4
L 5/6
Hoofdingang links
Hoofdingang rechts
Direct speelweide
Leerkrachten
Leerkrachten
Gem. Opzichter + leerkracht *
De school is 
gesloten tussen
8u35 – 11u40

Vertrek ’s middags
11u40 – 11u55
Kleuter
L1/2/3/4/5/6

Kinderen die zelfstandig naar huis gaan
Hoofdingang rechts
Hoofdingang links

Rij fietsenstalling
Leerkrachten
Leerkrachten

Leerkrachten
De school is
gesloten tussen
11u55 – 13u00

13u00 – 13u15
Kleuter
L 1/2/3/4
L 5/6
Hoofdingang links
Hoofdingang rechts
Direct speelweide
Leerkrachten
Leerkrachten
Gem. Opzichter + leerkracht *
De school is
gesloten tussen
13u15 – 16u00
(vrijdag 15u00)

Vertrek
16u00 – 16u15
Kleuter
L1/2/3/4/5/6

Kinderen die zelfstandig naar huis gaan
Hoofdingang rechts
Hoofdingang links

Rij fietsenstalling
Leerkrachten
Leerkrachten

Leerkrachten
De school is
gesloten vanaf
16u15

16u15 – 18u30
Alle kinderen
Opvang
opvangpersoneel

* De gemachtigde opzichter houdt in het oog dat kindervan van 5/6 zich veilig
   verplaatsen van de fietsenstalling naar de speelweide.
   Bij de speelweide is er toezicht van leerkrachten.
   Ook de kinderen van 5/6 die elk een zone van de speelweide hebben worden bij het
   binnengaan van de school gevraagd om de handen te wassen en net zoals de kinderen
   bij de hoofdingang gecontroleerd op hun lichaamstemperatuur door een leerkracht.
3)      Gelieve het volgende te voorzien vanaf 5 juni :
·      Zorg ervoor dat uw zoon/dochter iedere dag papieren zakdoekjes meebrengt naar school
·      Voor het drinken tijdens de lessen of opvang vragen wij dat iedere leerling een flesje water van thuis meebrengt
·      Voor het werken op de chromebooks hadden wij graag gehad dat iedere leerling zijn eigen hoofdtelefoon/oortjesmeebrengt
·      Leerlingen die dit wensen, mogen eigen handgel meebrengen
·      Bij mooi weer moeten de leerlingen ingesmeerd worden. Daarom vragen wij om de eigen zonnecrème genaamtekend in de boekentas te stoppen.
·      Zorg ervoor dat dit alles genaamtekend is!
·      De leerlingen uit 3/4/5 : breng alle werkboeken, handboeken, enz… terug mee naar school.

Het is mogelijk dat we aan dit aanbod moeten bijsturen in de komende dagen. Hou daarvoor zeker onze website en uw mailbox in de gaten…

Zorg goed voor elkaar!
Hou het gezond en bedankt aan iedereen voor de medewerking !


                   
 Het team van VBS OLV van Vreugde
EXTRA INFORMATIE
Wat als je kind ziek is? 
·            Zieke kinderen moeten thuisblijven.
·            Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
·            Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
·           Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
·            Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden. 

·            De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
·            Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
·            Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
·            Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.    
·            Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.   
·            Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan. 
·            Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren.  


Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen? 

·            We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket. 
·            Leerlingen mogen niet overbelast worden. Daar zorgen de leerkrachten voor. Ze zorgen voor een evenwicht tussen lessen op school, taken en oefeningen.
·            Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen.
·            Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen om te bewijzen wat ze kunnen. Meer info hieromtrent volgt later.
Hoe bereid je als ouder je kind voor? 
·            Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. 
·            Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, heb oog voor de veiligheid, leg uit waarom veel mensen een mondmasker dragen.
 Meer informatie?     
·       Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?
 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders 
·       Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be    

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert. 


Steun ons oudercomité via deze weg

CONTACT

CONTACT
Mogelijk gemaakt door Blogger.
O.L.V. van Vreugde
Vlietestraat 127
8531 Hulste
Telefoon : 056 / 71 35 86

KALENDER

- maandag 5 december: Pedagogische studiedag = geen school voor de kinderen

VOLLEDIGE KALENDER

Volg ons op facebook ...

Volg ons via e-mail

CLB

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR '23-'24

Uw kind is nog niet ingeschreven? Neem gerust contact op om een afspraak te maken.
Kinderen geboren in 2021 mogen ook reeds ingeschreven worden.

MAANDMENU

Blog Archive

Blogarchief