vrijdag 8 mei 2020

Opstart scholen - hoe pakken wij het aan

Beste ouder(s),
Op vrijdag, 15 mei starten we stap voor stap de scholen op. De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste uitgangspunt om al dan niet met onze school te herstarten. Het draaiboek met de maatregelen en richtlijnen werd met onze preventie-adviseur en leerkrachten bekeken en voor onze scholengemeenschap hebben wij het volgende beslist:
·       wij starten voor de klassen 1L, 2L en 6L de lessen terug op vanaf vrijdag 15 mei
·       deze leerjaren zullen les krijgen verdeeld over 4 halve dagen.
·       De klasgroepen zullen verdeeld worden in groepen van max. 14 leerlingen. 
·       De andere leerjaren en het kleuter blijven verder werken zoals voorheen: pre-teaching blijft hier dus de regel.
·       De principes omtrent opvang blijven hetzelfde:  hou de kinderen die geen les hebben zoveel als mogelijk thuis. De school blijft in opvang voorzien voor kinderen waarvan de ouders niet de mogelijkheid hebben om zelf voor de opvang in te staan.  Om een zicht te hebben op de opvang kan u volgende link invullen :  opstart school
Vanaf vrijdag 15 mei gelden de onderstaande maatregelen en richtlijnen:
1)      Maatregelen die wij als school nemen zodat uw kind veilig naar school kan:

Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

·       Om grote groepen te vermijden laten we niet alle klassen dezelfde voormiddag komen.

Leerjaar
Startdatum
Les op school
Telkens van 8u35 – 11u40 op
1 ste leerjaar

Vrijdag, 15 maart
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
2de leerjaar

Vrijdag, 15 maart

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
6de leerjaar

Vrijdag, 15 maart

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag·       We verdelen de kinderen in vaste groepen (contactbubbels).
·       De speelplaats wordt opgedeeld in speelzones.
·       De kinderen gaan niet allemaal samen spelen of lunchen
·       Extra wassen/ontsmetten van handen bij aankomst en na speeltijden
·       Ouders, externen, … blijven buiten de school (tenzij in uitzonderlijke gevallen). Via pijlen en afbakening met nadars worden kinderen gebracht en afgehaald.
·       Personeel draagt een mondmasker in nabijheid van de kinderen.
·       Er worden geen rijen naar huis voorzien. We steken we de kinderen veilig over aan de school als ze zelfstandig naar huis mogen. Aan de ouders vragen we om hiervoor een briefje te schrijven om die toestemming te geven.

2)      Richtlijnen te volgen bij het brengen of afhalen van uw zoon/dochter naar school: 
·       Draag evt. een mondmasker als je je kind naar school brengt.
·       Wij staan klaar aan de ingang van de opvang (vanaf 7u20) of schoolingang (8u20) om je op te vangen en begeleiden.
·       Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
·       Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
·       Blijf niet praten aan de ingang. 
·       Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

 3)      Gelieve het volgende te voorzien vanaf 15 mei:
·     Zorg ervoor dat uw zoon/dochter iedere dag papieren zakdoekjes meebrengt naar school
·     Voor het drinken tijdens de lessen of opvang vragen wij dat iedere leerling een flesje water van thuis meebrengt
·     Voor het werken op de chromebooks hadden wij graag gehad dat iedere leerling zijn eigen hoofdtelefoon/oortjesmeebrengt
·     Leerlingen die dit wensen, mogen eigen handgel meebrengen
·     Bij mooi weer moeten de leerlingen ingesmeerd worden. Daarom vragen wij om de eigen zonnecrème genaamtekend in de boekentas te stoppen.
·     Zorg ervoor dat dit alles genaamtekend is!

Het is mogelijk dat we aan dit aanbod moeten bijsturen in de loop van de week van 18 mei. Hou daarvoor zeker onze website en uw mailbox in de gaten…
We rekenen op jullie gezond verstand om de maatregelen voor deze nieuwe periode verder op te volgen.

Zorg goed voor elkaar!

Directeur Renaat en het schoolteam van VBS OLV van Vreugde
EXTRA INFORMATIE
Wat als je kind ziek is? 
·            Zieke kinderen moeten thuisblijven.
·            Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
·            Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
·           Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
·            Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden. 

·            De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
·            Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
·            Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
·            Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.    
·            Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.   
·            Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan. 
·            Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren.  

Wat gebeurt er met de leerjaren die niet starten op 15 mei?
Voor de leerlingen van de andere leerjaren verandert er niets. Ze krijgen de nieuwe leerstof nog altijd thuis (pre-teaching).


o      Kinderen van ouders die niet thuis werken. 
o      De ouders werken in een cruciale sector of in een sector die opnieuw opstart.  
o      Twijfel je of je kind naar de opvang kan?  Neem dan contact op met de directie: renaat.vaneetvelde@kbhonline.be


Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen? 

·            We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket. 
·            Leerlingen mogen niet overbelast worden. Daar zorgen de leerkrachten voor. Ze zorgen voor een evenwicht tussen lessen op school, thuis nieuwe leerstof krijgen en taken en oefeningen.
·            Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen.
·            Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen om te bewijzen wat ze kunnen. 
·            Leerlingen en leerkrachten moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We laten je nog weten hoe we dit zullen organiseren. 

Hoe bereid je als ouder je kind voor? 
·            Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan.
·            Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, heb oog voor de veiligheid, leg uit waarom veel mensen een mondmasker dragen.

Hoe kan je je kind helpen om te leren? 
Ook als je kind weer lessen op school krijgt, verandert er voor jou niets. Want je kind blijft ook thuis leren en oefenen.
   
Enkele tips: 
·       Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden. 
·       Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op. 
·       Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf. 
·       Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleerkracht. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken. 
We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.  

 Meer informatie?     
·       Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen? 
 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders 
·       Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be    

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert. 


CONTACT

CONTACT
Mogelijk gemaakt door Blogger.
O.L.V. van Vreugde
Vlietestraat 127
8531 Hulste
Telefoon : 056 / 71 35 86

KALENDER

Voor meer info zie VOLLEDIGE KALENDER hieronder.- Zaterdag, 3 april - zondag, 18 april : paasvakantieVolg ons op facebook ...

CLB

VOLLEDIGE KALENDER

Volg ons via e-mail

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR '20-'21

Uw kind is nog niet ingeschreven? Neem gerust contact op om een afspraak te maken.
Kinderen geboren in 2019 mogen ook reeds aangemeld worden.

MAANDMENU

Blog Archive

Digitale nieuwsbrief

Blogarchief